Ликовни програм

Основна  идеја ове  активности је  стварање трајних  услова за ликовно  изражавање и деловање,  пре свега младих и деце.  Ликовне радионице, под називом  „ Отворени ликовни атеље“ су створиле  могућности за различито деловање - радионице,  акције уређења простора (летња башта биоскопа, дечије  одељење у Дому здравља и др) и самог места, изложбе, ликовне  колоније и слично.

Опширније