Документи

 
Основни подаци:
  • ПИБ: 100326680
  • Матични број: 06874614
  • Регистарски број: 6150647493
  • Шифра делатности: 080420 култура
  • Жиро рачун за спонзорства: 840-1710764-09

 

Документа